Státní znak ČR

Akreditované zařízení MŠMT ČR

Naše škola je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro výuku „Instruktor školního lyžování" a rekvalifikační kurz „Cvičitel lyžování". V praxi to znamená, že jsme si schopni sami školit naše lyžařské pedagogy a dále vyučovat Instruktory školního lyžování, kteří mají zájem učit děti jak na lyžařských kurzech na základních a středních školách, tak vydávat licence Cvičitel lyžování zájemcům, kteří mají zájem se věnovat výuce lyžování na profesionální úrovni.

V rámci školení akreditovaného zařízení zejména nabízíme:

  • Možnost získání licence – instruktor školního lyžování
  • Doškolení instruktorů školního lyžování
  • Obnovení licence instruktor školního lyžování
  • Možnost získání licence cvičitel lyžování
  • Zdokonalovací kurzy lyžování dle metodiky MŠMT ČR
  • Výuka carvingového lyžování